Code:  C003  韩版热卖鱼嘴碎花亮片麻底坡跟凉鞋休闲鞋~红色A-13

Price: Rm35

跟高: 高跟(6-8cm)

                                                                                                               【材质】:帆布面.麻编.

【尺寸】:35-39码

【颜色】:红色

  【推荐】:超级经典的款式,鞋头很多亮片.麻编鞋底.

   鞋底内部是聚氨酯复合填充物,鞋子很轻哦~

free templates
 
Make a Free Website with Yola.